Firma budowlano-instalacyjna „WODEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,spółka komandytowa powstała w 2011r. jako następca firmy instalacyjnej „WODEX” Janusz Rożmiej działającej na rynku od 1990r. Początkowo zakres działalności obejmował roboty instalacyjne ze szczególnym ukierunkowaniem na budowę sieci zewnętrznych ciepłowniczych
i wodociągowych. Zdobyte w tym czasie doświadczenie firmy w zakresie budowy, remontów, modernizacji obiektów czy wykonawstwa instalacji a także współpraca z poważnymi inwestorami oraz biurami projektowymi zaowocowały rozszerzeniem działalności firmy na generalne wykonawstwo wielu obiektów kubaturowych oraz nowoczesnych obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i przemysłowych. Powiększenie ilości realizowanych zadań. Przejęcie firmy przez nowy zarząd oraz poszerzenie rejonu prowadzenia robót na cały kraj spowodowało, iż od początku 2011 r. firma rozwinęła się na rynek budowlany realizując równocześnie kilka zadań na zasadzie generalnego jak i podwykonawcy znacząco powiększając swoja produkcję.

W okresie swej działalności firma rozwinęła się od drobnych prac instalacyjnych po zaawansowane, złożone i ciekawe realizacje projektów budowlanych realizowanych dziś na dużą skalę na terenie całego kraju . Podstawowym obszarem działalności pozostała w dalszym ciągu realizacja wszelkich prac budowlanych zgodnie z zamówieniami inwestorów.

Stay connected with us in your favorite flavor!