Na dzień dzisiejszy podstawowym obszarem działalności firmy jest realizacja prac budowlanych „pod klucz” zgodnie
z zamówieniami inwestorów w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka oferuje duży wachlarz świadczonych usług. Spółka wykonuje roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe w systemie pod klucz: budowa obiektów wielorodzinnych, budynków przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej (biurowych, handlowych, sportowych, usługowych, służby zdrowia). Firma zajmuje się również wykonawstwem sieci ciepłowniczych preizolowanych, sieci gazowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spółka „WODEX” wciąż poszerza wachlarz świadczonych usług poprzez rozbudowę parku maszynowego czy też wdrażając nowe systemy optymalizacji procesów i działań zarówno przy ofertowaniu jak i wykonawstwie obiektów.

Firma współpracuje z grupą stałych partnerów, dzięki czemu oferowane przez nią usługi są zawsze na wysokim poziomie i wykonane zgodnie z terminem. Prace budowlane realizowane są szybko i sprawnie, z minimalną uciążliwością dla obiektów sąsiadujących. Działając od ponad dwudziestu lat na rynku budowlanym i instalacyjnym spółka zbudowała stałą i wykwalifikowaną kadrę, która sprawdza się zarówno w realizacjach gdzie priorytetem jest krótki termin wykonania, jak również w złożonych realizacjach wymagających wysokich kwalifikacji.

Najważniejsze projekty zrealizowane w ostatnim czasie to:

  • budowa oczyszczalnia ścieków w Ożarowie,
  • budowa piętrowego pawilonu usługowo-handlowego „Stokrotka” w Sandomierzu
  • budowa piętrowego pawilonu usługowo-handlowego „Stokrotka” w Poniatowej
  • budowa zespołu mieszkaniowego „Opolanka” w Opolu Lubelskim
  • budowa obiektu mieszkalno-usługowego „Osiedle Olimpijskie” w Puławach
  • wykonanie 15km odcinka kanalizacji wraz z 7 przepompowniami w Zawichoście
  • wykonanie 12km odcinka wodociągu w Gościeradowie
  • budowa pawilonu usługowo-handlowego „Stokrotka” w Krakowie
Stay connected with us in your favorite flavor!